Niezależnie czy planujesz założyć dom seniora, czy jesteś już właścicielem powinieneś zadbać o swój biznesplan. Nie ma co ukrywać - prowadzenie domu seniora jest przyszłościowym i dochodowym biznesem. By jednak wykorzystać w pełni potencjał tego pomysłu należy przygotować biznesplan. Jak się za niego zabrać? O tym w artykule. 

Aby założyć dom opieki, należy spełnić określone kryteria. Wśród nich wyróżnia się:

 • posiadania statusu osoby prawnej lub fizycznej 
 • działalność powinna zostać zarejestrowana w CEIDG lub KRS
 • zapewnienie przez ośrodek usług bytowych i opiekuńczych 
 • budynek powinien spełniać wymagania prawne (np. liczba miejsc w ośrodku nie powinna przekraczać 100 podopiecznych)
 • budynek powinien spełniać wymagania sanitarne (np. jedna łazienka dla nie więcej niż 4 osób)
 • dokumenty np. wniosek o zezwolenie prowadzenia domu pomocy społecznej, zezwolenie wojewody

Czy warto przygotować biznesplan? 

Zdecydowanie tak. Biznesplan to swojego rodzaju analizy SWOT mająca na celu ukazania mocny i słabych stron prowadzenia działalności, a także szans i zagrożeń. Oprócz tego pozwala na dokładne przyjrzenie się konkurencji oraz dopasowanie kwestii finansowych. Sam biznesplan to jednak za mało i oprócz niego należy dopasować odpowiedni plan wdrożenia, aby zmaksymalizować potencjalne zyski. Krótko mówiąc, biznesplan określa ramy, za którymi należy podążać, aby osiągnąć wyznaczone cele.

Co zawrzeć w biznesplanie?

W biznesplanie należy zawrzeć następujące informacje: 

 • wprowadzenie - ogólne informacje o domu seniora w tym misja, wizja i cel
 • opis zamierzenia inwestycyjnego - zakres usług, wymagania prawne, lokalizacja, wartość, charakterystyka (+ wizualizacja, zdjęcia obiektu) 
 • plan organizacyjny - określenie wykonawców, zasobów i osób odpowiedzialnych za projekt
 • analiza szans i zagrożeń (konkurencja), mocnych i słabych stron (analiza SWOT)
 • analiza finansowa (koszty początkowe, koszty stałe i średnie koszty zmienne związane z prowadzeniem działalności)

Dodaj dom seniora do bazy Mój Senior

Jeśli prowadzisz dom seniora - dodaj go do naszej bazy.