Metoda Montessori polega na kształtowaniu umiejętności dziecka według jego indywidualnego tempa rozwoju. Coraz częściej wykorzystuje się ją również w pracy z osobami starszymi. Jak wykorzystać metodę Montessori w pracy z seniorami? O tym przeczytacie w artykule. 

Metoda Montessori w pracy z seniorami 

Podobnie jak przy wykorzystaniu metody w pracy z dziećmi, również w pracy z osobami powinniśmy kierować się tym by pomóc im wykonywać zadania samodzielnie.

Główne założenia metody Montessori w pracy z osobami starszymi:

 • indywidualne podejście, 
 • współpraca, 
 • przekonanie seniorów, że można się uczyć w każdym wieku, 
 • wykorzystywanie aktywności fizycznej i intelektualnej seniorów, 
 • stymulowanie zmysłów seniorów, 
 • zwalczanie monotonii.

Wykorzystanie metody w pracy z seniorami opiera się o indywidualną analizę potrzeb oraz dopasowanie zadań, zajęć względem predyspozycji seniora. Dodatkowo umożliwia ona walkę z krzywdzącymi stereotypami dotyczącymi tego, że osoby starsze, osoby z demencją są niezdolne do nauki. Zmienia się postrzegania osób starszych i opiekunowie zwracają uwagę na to co senior potrafi i wykorzystują jego zdolności. 

Wymagania dotyczące wykorzystanie metody Montessori 

Wykorzystanie metody wiążę się z kilkoma wymaganiami. Wśród nich specjaliści wyróżniają:

 • posiadanie pomocy dydaktycznych o różnym poziomie trudności, przeznaczonych do różnych potrzeb i stymulujących różne zmysły, 
 • indywidualne dopasowanie metod do potrzeb seniorów, 
 • różnicuj zadania, modyfikuj je, aby uniknąć powtarzalności i znudzenia.

Pamiętaj również o tym, że to senior jest najważniejszy. Nie zapominaj o nim. 

Cztery kluczowe fazy metody Montessori

Metoda Montessori składa się z sześciu faz:

 • faza I - aktywizacja - rozpoczęcie zajęć od rytualnego przywitania, a następnie pobudzenie ciała i umysłu podopiecznych.
 • faza II - wolny wybór pracy - wybór zajęcia przez seniora, wytłumaczenie przez opiekuna zadania.
 • faza III - samodzielna praca - aktywizacja seniora, wsparcie w zadaniach ze strony opiekuna.
 • faza IV - cisza - relaks seniora: wyciszenie, medytacja .
 • faza V - refleksja - wypowiadanie się seniorów na temat zajęć, podsumowanie nich.
 • faza VI - duchowe wzmocnienie - dyskusja kierowana przez opiekuna podsumowująca pracę, umożliwienie uczestnikom opowiadania o własnych przemyśleniach.

5 pomysłów na zajęcia z wykorzystaniem metody Montessori dla seniorów 

Poniżej prezentujemy 5 pomysłów na zajęciach stymulujących zmysły, które możecie wykorzystać w swoich ośrodkach: 

 • poznawanie nieznanych owoców, warzyw, przypraw,
 • poznawanie tekstur, materiałów,
 • rozpoznawanie sławnych postaci np. aktorów, sportowców,
 • zajęcia kuchenne np. ubijanie piany z białek,
 • zajęcia taneczne.

Dodaj dom seniora do bazy Mój Senior

Jeśli prowadzisz dom seniora - dodaj go do naszej bazy.