Synergy Trainings


Dodaj do ulubionych

O nas

Celem kursu jest osiągnięcie przez uczestników kursu praktycznych i merytorycznych kwalifikacji w pielęgnacji i opiece nad osobami starszymi w celu zastosowania ich w odpowiednich instytucjach i ośrodkach opieki, jak również w opiece ambulatoryjnej na terenie kraju i Unii Europejskiej.
 
Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
● aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych (konieczna przed rozpoczęciem praktyk – praktyk można rozpocząć w dowolnym momencie po ukończeniu zajęć stacjonarnych)
● posiadanie predyspozycji psychofizycznych do opieki nad osobami starszymi; odpowiedzialność, dobra kondycja psychofizyczna, odporność na stres, cierpliwość, duża wrażliwość, życzliwość, tolerancyjność, łatwość przystosowania się do zmieniającej się sytuacji, zdolność nawiązywania kontaktów.
 

Program kursu

  1. Rola i zadania opiekuna osób starszych-sylwetka opiekuna.
  2. Zagadnienia związane z procesem starzenia się organizmu.
  3. Anatomia i fizjologia wieku podeszłego (obserwacja chorego, pomiar parametrów). Choroby wieku podeszłego (demencja, Alzhaimer, Parkinson, cukrzyca, udar) i opieka nad osobami cierpiącymi.
  4. Opieka i pielęgnacja pacjenta w podeszłym wieku oraz obłożnie chorego w łóżku (profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia, aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji).
  5. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  6. Zasady żywienia ludzi starszych, wybrane zagadnienia z farmakoterapii.
  7. Opieka nad umierającymi i towarzyszenie śmierci.
  8. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej. Pomoc społeczna i współpraca ze środowiskiem podopiecznego i rodziną.
  9. Praktyka w Domach Pomocy Społecznej, Hospicjach na terenie Wrocławia lub w pobliżu miejsca zamieszkania.
Program kursu zgodny z krajowym standardem kwalifikacji zawodowych w zawodzie „Opiekunka środowiskowa” (346103) opracowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy.
 
Koszt kursu wynosi 790 zł
 
Kurs obejmuje:
● 52 godziny teorii (1.5 tygodnia) – zajęcia odbywają się codziennie w dni robocze w godz. 8.00–15.00
● plus praktyka (minimum 100 godzin), zajęcia odbywają się w godzinach przed i popołudniowych. 

Informacje dodatkowe

Przedmioty ---
Kontakt tel. 71 377 21 38

Lokalizacja


Krakowska 56, Wrocław