Opiekujesz się swoim niepełnosprawnym rodzicem? Zapewne zastanawiasz się, czy zasiłek opiekuńczy Cebie obejmuje. Na te i wszystkie inne wątpliwości znajdziecie odpowiedź w artykule.

Zasiłek opiekuńczy

To świadczenie przysługujące osobie sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną. Aby go otrzymać należy jednak spełniać określone kryteria. Najważniejszym warunkiem jest jednak fakt zrezygnowania z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad członkiem rodziny potrzebującym pomocy.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

W 2023 roku zasiłek opiekuńczy wynosi 620 zł miesięcznie i jest przyznawany na czas nieokreślony, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności również jest przyznane na czas nieokreślony. Wysokość zasiłku zmienia się zgodnie z ustawą co 3 lata, więc następna zmiana nastąpi w 2024 roku.

Korzyści zasiłku opiekuńczego

Oprócz wiadomych korzyści wynikających z opieki nad bliskim, opiekunowie mogą pobierać świadczenia przedemerytalne w razie śmierci osoby wymagającej opieki. Opiekunowie nie są również zobowiązani do płacenia składek emerytalno-rentowych. Dodatkowo mogą przejść na tzw. Wcześniejszą emeryturę – kobiety po przepracowaniu 20 lat, mężczyźni po 25 latach pracy.

Opieka nad rodzicem

Opiekując się z rodzicem można skorzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego, które wynosi aktualnie 2458 zł miesięcznie lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na rodzica.